DEK systémy

Montáž prístupových a komunikačných systémov

Referencie

Firma od svojho vzniku r. 2000 až do dnes inštalovala prístupové a komunikačné systémy v rámci celej Bratislavy v počte :

komunikačné systémy:
Montáž a servis – vo vyše 500 vchodov obytných budov a firiem

Prístupový systém DEK:
Montáž – vo vyše 110 vchodových brán budov a firiem

Tento počet realizácií zodpovedá zhruba 1/3 vykonaných prác. Naša firma spolupracuje ako spolu realizátor i s inými firmami. Tak že ďalšie 2/3 objemu prác tvoria spolu realizácie prístupových a komunikačných systémov.

Vzhľadom na veľký počet už zrealizovaných inštalácií, vám konkrétne údaje poskytneme po písomnom resp. osobnom kontakte s nami.

Valid XHTML 1.0 Strict!   Valid CSS!