DEK systémy

Montáž prístupových a komunikačných systémov

Ponuka prác

DEK systém - DEK kľúče: (čo je DEK systém a DEK kľúč)

DEK systém:
Dotykový elektronický prístupový systém je v súčasnosti najmodernejším a najbezpečnejším spôsobom uzatvárania vchodových dverí do obytných budov, firiem a iné. Môže sa taktiež inštalovať do ktorýchkoľvek dverí – podľa možnosti inštalácie. Inštaláciou systému dosiahneme zvýšenú bezpečnosť obyvateľov a nájomníkov v danom objekte.

DEK kľúče:
DEK kľúč Dotykové elektronické kľúče slúžia ako identifikačné médium pre prístupové systémy. DEK kľúče taktiež nazývané čipové kľúče alebo tiež magnetické kľúče sa skladajú z kovového čipu a plastového alebo kovového púzdra, ktoré je možné pohodlne pripevniť ku ktorejkoľvek kľúčenke.

Manipulácia s kľúčom je veľmi jednoduchá, stačí ho priložiť ku čítacej jednotke - dotykovej ploche jednoduchým priložením bez akéhokoľvek tlaku. Digitálna identifikácia umožňuje jeho načítanie za menej ako 5 ms. Kovový čip obsahuje celosvetovo unikátne 48 Bit identifikačné číslo chránené pred kopírovaním. Je mechanicky odolný a jeho pracovná teplota je od
– 40 ºC do 85 ºC. Jeden DEK kľúč je možné zaregistrovať do viacerých vchodov resp. dverí s tým ,že ho môžeme v prípade straty kedykoľvek vymazať z databázy, čím znemožníme jeho zneužitie.
na vchodové dvere (zobraziť / skryť popis)
Asi najčastejšou metódou využitia DEK systému je inštalácia na vchodové dvere. Montáž sa realizuje hlavne do obytných budov tzv. panelákov, kde má asi najväčšiu dôležitosť vzhľadom ku počtu osôb ktoré niekoľkokrát za deň využijú toto zariadenie. Zvyšuje sa tým komfort otvárania a v nemalej miere aj bezpečnosť obyvateľov. Ešte vyššiu bezpečnosť docielime ak tento systém umiestnime aj na ďalšie miesta vo vstupných priestoroch domu.
na kontajnerové státie - solárne napájanie (zobraziť / skryť popis)
V posledných rokoch sa začal systém DEK čoraz častejšie využívať aj na zabezpečenie kontajnerového státia. V mnohých prípadoch sa ale nedá využiť z mnohých dôvodov napojenie z elektrorozvodnej siete. V takom prípade sa využíva alternatívne riešenie napájania, ktorými sú solárne panely. Solárna zostava ako zdroj napájania sa skladá zo samotného solárneho panela, ktorý mení slnečnú energiu pomocou regulátora na elektrickú, dobíjajúcu akumulátor 12V. Akumulátor zásobuje elektrickou energiu celú zostavu systému DEK. Týmto riešením sa stáva nezávislým od napájania z obytných budov.
do výťahových kabín (zobraziť / skryť popis)
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a zníženia rizika pohybu neoprávnených osôb sa začal inštalovať systém DEK aj do výťahových kabín. Výťahový kontrolný systém VKS je ovládaný tým istým DEK kľúčom , ktorý používame na otváranie vchodových dverí.

elektro- mechanické, motorické a magnetické zámky (zobraziť / skryť popis)

Elektro zámky sa používajú na odblokovanie dverí. Ich funkciou je zábrana a komfort pri otváraní. Rozdeľujeme ich podľa stupňa zabezpečenia. Elektromechanické zámky boli a stále sú najpoužívanejšou a najlacnejšou variantou odblokovania dverí. Zámky sú odolné proti tlaku a nárazu od 280 kg až po 1 000 kg s napájaním 5-12 V AC/DC resp.24 VDC. El.zámky rozdeľujeme na –univerzalné, vodotesné, bezpečnostné, požiarne EMZ.Elektromotorické zámky sa rozdeľujú na povrchové a zadlabávacie. Stupeň zabezpečenia a cena týchto zámkov je oveľa vyššia ako u elektromechanických zámkov. Montujú sa do pohyblivej časti dverí.
Elektromagnetické zámky sú najčastejšie používané v systéme DEK. EMZ poskytujú mimoriadnú spoľahlivosť a konštrukčne sú riešené tak, aby odolávali aj prudkým nárazom. Majú dlhú životnosť a bezúdržbovú prevádzku. Inštalujú sa na dvere do pevnej časti rámu. Kvôli vyváženosti zabezpečovacej sily odporúčame montáž dvoch elektromagnetov v rovnovážnom umiestnení. Sila jedného zámku je 300 kg v ťahu. Prídržná sila týchto dvoch EMZ je 600 kg. Ak by chcel niekto prekonať takúto prekážku, musel by vyvinúť silu resp.tlak 600 kg. EMZ rozdeľujeme na zápustné , povrchové , vodotesné.

audio - video systémy (zobraziť / skryť popis)

DDS US KARAT je komunikačný systém umožňujúci komunikáciu medzi návštevou a bytom. Výnimočnosť dvojvodičového systému spočíva v tom, že na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívaju len dva vodiče. Dosiahnutý je tak vyšší komfort pri inštalácii systému ale aj pri jeho bežnom užívaní. Veľkým prínosom je digitálne vyhotovenie systému (v časti spojovacej, nie hovorovej) a jeho kompatibilita s prístupovým systémom DEK SIEŤ / BES.

Videosystém DDV KARAT umožňuje audio a video komunikáciu medzi návštevou a bytom/kanceláriou. DDV KARAT je postavený na princípe dvojvodičového audiosystému DDS a preto je možné vzájomné prepojenie týchto dvoch systémov. To vytvára predpoklad variability adresného videosystému, v ktorom môže byť k jednému videovrátniku pripojených 7 vedľajších audiovrátnikov, 45 videotelefónov a 55 audiotelefónov. Systém je tiež kompatibilný s prístupovým systémom BES a DEK SIEŤ a môže byť pripojený k PC cez monitor DDS.

analógové a digitálne zvončekové systémy (zobraziť / skryť popis)

Audio a video systémy rozdeľujeme na analógové a digitálne.

Analógové zvončekové audio systémy určite každý z nás dobre pozná z panelákových a starších obytných domov. Tieto systémy sa začali v 60 tych rokoch minulého storočia. Vyrábajú sa a montujú sa až do dnes.Za tých 50 rokov prešli mnohými zmenami,tak v technickom ako aj dizajnovom prevedení. V súčastnosti sú tou lacnejšou variantou oproti modernejším digitálnym systémom.

Digitálne zvončekové audio-video systémy sú v súčastnej dobe najmodernejšou metódou komunikačných systémov obytných budov, firiem či rodinných domov. Vyzvonenie domových telefónov môžeme realizovať priamou voľbou – tak ako tomu je aj pri analógových tablách, alebo pomocou klávesnice,zadaním kódu.

Valid XHTML 1.0 Strict!   Valid CSS!